A&P Advocaten

BOPZ | TBS

shutterstock_498221812-2.jpg

BOPZ  | TBS

BOPZ

Naast strafzaken is mr. Poortinga gespecialiseerd in bijstand in zogenaamde BOPZ-zaken. BOPZ staat voor bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen. Een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis kan aan de orde zijn, wanneer iemand door een psychische stoornis een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Een gedwongen opname is een zeer ingrijpende gebeurtenis op een heel kwetsbaar moment in het leven de cliënt, reden waarom gespecialiseerde en deskundige hulp essentieel is.

TBS

Mr. Aarts heeft veel ervaring opgedaan in de behandeling van zaken waarin een terbeschikkingstelling (TBS) wordt gevorderd of is opgelegd. TBS is een behandelmaatregel die de rechter oplegt in geval van een ernstig strafbaar feit, gepleegd door iemand die lijdt aan een psychiatrische ziekte of stoornis. Deze stoornis heeft in dat geval hun gedrag beïnvloed, waardoor een persoon ontoerekeningsvatbaar of verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht. Om de stoornis te behandelen en recidive te voorkomen wordt TBS opgelegd. Ook in geval van een eventuele verlenging van de TBS-maatregel, staat mr. Aarts u graag bij.