A&P Advocaten

Onze advocaten

 
 
PCH_1167.jpg

onze advocaten

Jong, flexibel, doortastend en bovenal gespecialiseerd. Gedreven vanuit een gedeelde visie en werkzaam in twee arrondissementen die in vele opzichten van elkaar verschillen, hebben wij eind 2017 besloten om onze krachten te bundelen. Samen zijn wij in staat om nog flexibeler en efficiënter te werken en kunnen wij gezamenlijk optreden indien de omvang van uw zaak daarom vraagt.  

Wij begrijpen hoe ingrijpend een vervolging is. Door onze betrokken manier van werken, kunnen wij u optimaal bijstaan wanneer u als verdachte bent aangemerkt.

Bent u slachtoffer geworden in een strafzaak? Ook dan kunnen wij u op basis van jarenlange ervaring bijstaan gedurende het hele strafproces.

Om onze praktijk op het hoogste niveau te kunnen beoefenen, gaat binnen ons kantoor veel aandacht uit naar kwaliteitsverbetering en innovatie. Zo zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten de Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland en Stichting Landelijk Netwerk Gewelds- en Zeden slachtoffers (LANGZS).

 

Liesbeth Aarts

+31(0)6 392 639 73  |  aarts@aartspoortinga-advocaten.nl  |  LINKEDIN  | twitter

Mr. L.M.F. Aarts (Liesbeth) is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, richting Strafrecht. Tijdens haar studie heeft zij praktijkervaring opgedaan binnen zowel de advocatuur als bij het Openbaar Ministerie. Liesbeth is advocaat sinds 2012. Voordat zij met Josephine van start ging met Aarts & Poortinga Advocaten, was zij werkzaam bij een gerenommeerd Utrechts strafrechtkantoor en later zelfstandig onder de naam Aarts Advocatuur.

Liesbeth is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en heeft de Profileringscursus Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut in Utrecht afgerond in 2018.

Haar aanpak is vernieuwend en door haar doortastendheid komt zij snel tot de kern van het (juridische) probleem. Liesbeth houdt zich voornamelijk bezig met het commune strafrecht (zoals vermogens-, drugs-, gewelds- en zedendelicten), TBS, verkeerszaken en penitentiair recht. Ook het jeugdrecht heeft haar specifieke aandacht. Zij heeft affiniteit met dit rechtsgebied en is bevoegd om deze zaken te doen, waaronder ook ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Tevens is Liesbeth gespecialiseerd slachtofferadvocaat. Zij staat cliënten bij die slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit en zich als benadeelde partij wensen te voegen in het strafproces. Hieronder valt onder meer het opstellen van een vordering benadeelde partij en de bijstand ter zitting. Daarnaast behandelt zij ook zaken ten aanzien van inbeslaggenomen goederen en Verklaring Omtrent het Gedrag.

 

Expertise:

 • Algemeen (commuun) strafrecht

 • Jeugd(straf)recht

 • Slachtofferzaken (benadeelde partij)

 • TBS

 • ISD

 • Wegenverkeerswet

 • Penitentiair recht

 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

 

Lidmaatschappen:

 • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

Liesbeth_1.jpg
 
PCH_1259.jpg

Josephine Poortinga

+31(0)6 410 304 66  |  poortinga@aartspoortinga-advocaten.nl  |  LINKEDIN  |  twitter

Mr. J.M. Poortinga (Josephine) is advocaat sinds 2012. Na haar beëdiging heeft zij zich gespecialiseerd in het strafrecht. Daarnaast heeft zij civiele ervaring opgedaan in familiezaken en is werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening, op afdelingen waar jongeren met een autismespectrum stoornis en/of gedragsproblematiek werden behandeld. Het jeugdrecht verdient hierdoor haar bijzondere aandacht. Door haar ervaring begrijpt Josephine dat een juridische procedure voor mensen met autisme extra ingewikkeld en ingrijpend kan zijn. Door haar kennis op dit vlak, kan zij goed aansluiten bij de belevingswereld van deze groep cliënten en is zij in staat om voor hen de juiste vertaalslag te maken in een juridische procedure.

Naast haar werkzaamheden in straf- en jeugdzaken verleent zij specialistische rechtsbijstand in BOPZ-zaken over gedwongen opnamen in een psychiatrisch ziekenhuis. Daarnaast behandelt zij veel zaken over ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP) van kinderen. Josephine is bevlogen, vasthoudend en haar aanpak is creatief.

Josephine is bestuurslid van de Vereniging Jonge Ondernemers Putten (JOOP). Daarnaast is zij lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) en de vereniging Psychiatrisch Patientenrecht Nederland (vPAN). Josephine heeft de Profileringscursus Strafrecht aan het Willem Pompe Instituut in Utrecht afgerond.

 

Expertise:

 • Algemeen (commuun) strafrecht;

 • Jeugd(straf)recht

 • BOPZ

 • TBS

 • Wet Wapens Munitie

 • Wegenverkeerswet

 • Penitentiair recht

 • Autisme in het straf- en jeugdrecht

 

Lidmaatschappen:

 • Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

 • vereniging Psychiatrisch Patientenrecht Nederland (vPAN)

 

Viviënne van de Port

+31 (0)6 143 227 62 | vandeport@aartspoortinga-advocaten.nl | LinkedIN | twitter

Mr. V.W.A.M. van de Port (Viviënne) is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze heeft tijdens haar studie twee bachelors behaald, Nederlands recht en Internationaal & Europees Recht. In haar master heeft ze zich volledig gericht op het strafrecht. Aan de Universiteit van Poitiers, Frankrijk heeft zij ook diverse strafrechtelijke vakken gevolgd en met succes behaald.
Na haar beëdiging als advocaat in 2011 is zij werkzaam geweest bij een middelgroot kantoor. Zij heeft daar veel ervaring opgedaan, zowel in het civiele recht als in het strafrecht. 

Viviënne behandelt uiteenlopende strafzaken. Zij staat zowel volwassenen als jeugdigen bij. Zij verleent ook regelmatig bijstand in verkeersstrafzaken.  
Ook is Viviënne gespecialiseerd slachtofferadvocaat. Zij heeft veel ervaring in het bijstaan van slachtoffers op de zitting, het opstellen van vorderingen benadeelde partij en het voeren van artikel 12-procedures. Met name slachtoffers in zedenzaken weten haar goed te vinden, door haar empathie en doortastendheid. 

Viviënne is discreet en voorziet cliënten van een eerlijk en zeer deskundig advies, gesterkt door haar jarenlange ervaring. Zij biedt steun in de situatie waar de cliënt(e) zich in bevindt en bijt zich vast in een zaak om voor diegene het maximale resultaat te bereiken. Zij stort zich graag op juridische vraagstukken, is nauwkeurig in de voorbereiding en krachtig ter zitting. 

Viviënne is lid van Stichting Landelijk Netwerk Gewelds- en Zeden slachtoffers (LANGZS) en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA). Ook is zij vaste blogger voor juridische uitgeverij Sdu.

Expertise: 

 • Algemeen (commuun) strafrecht

 • Jeugd(straf)recht 


 • 
Slachtofferzaken (benadeelde partij)


 • 
Wegenverkeerswet 

 • Penitentiair recht

 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Lidmaatschappen: 

 • Stichting Landelijk Netwerk Gewelds- en Zeden slachtoffers (LANGZS)

 • 
Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA)

A&P advocaten-Hoey363.jpg
 
 
Foto website Birte Kersten.jpg

Birte Kersten

+31 (0)6 537 459 42 | kersten@aartspoortinga-advocaten.nl | Linkedin | Twitter

Mr. B.M.A. Kersten (Birte) studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht. In 2014 is zij beëdigd als advocaat en is zij haar carrière gestart bij een internationaal advocatenkantoor op de Zuidas in Amsterdam.

Door haar ruime ervaring in de advocatuur weet Birte als geen ander hoe zij de belangen van haar cliënt het beste kan vertegenwoordigen en hoe zij het maximaal haalbare resultaat uit een zaak kan halen. Birte staat bekend om haar overtuigingskracht, juridische kwaliteiten, doortastendheid en energieke persoonlijkheid. Deze eigenschappen in combinatie met haar praktische instelling zorgen ervoor dat cliënten de samenwerking met Birte als toegankelijk en zeer prettig ervaren. 

In 2019 is zij in dienst getreden bij Aarts & Poortinga Advocaten, waar zij werkzaam is in de algemeen commune strafrechtpraktijk. Birte behandelt uiteenlopende zaken, waaronder vermogens-, drugs-, gewelds- en zedenzaken evenals zaken op het gebied van het penitentiair recht en Verklaring Omtrent het Gedrag.

Expertise: 

 • Algemeen (commuun) strafrecht

 • Penitentiair recht

 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

 
Foto-Emilie-Peek.jpg

Emilie peek

+31(0)6 537 365 75  |  peek@aartspoortinga-advocaten.nl  |  LINKEDIN

Mr. E.C.J. Peek (Emilie) heeft in 2017 de master Strafrecht afgerond aan de Vrije Universiteit. Na werkzaam te zijn geweest bij een groot strafrechtkantoor in Amsterdam, is zij sinds 2018 als juridisch medewerker werkzaam bij A&P.

Naast haar werkzaamheden bij A&P is Emilie voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Juridisch Spreekuur Gedetineerden Amsterdam. Daarnaast is zij redacteur van ‘De Bonjo’, de krant van gelijknamige belangenvereniging voor (ex)gedetineerden, die maandelijks wordt uitgegeven in alle penitentiaire inrichtingen in Nederland. Het penitentiair recht heeft hierdoor haar bijzondere aandacht. Emilie is enthousiast, nauwkeurig en doortastend. 

 

Expertise:

 • Algemeen (commuun) strafrecht

 • 
Wegenverkeerswet


 • Penitentiair recht


 • Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)