A&P Advocaten

Strafrecht

shutterstock_627033413-2.jpg

strafrecht

Wij behandelen zowel zaken op het gebied van het commune als het bijzondere strafrecht. Het commune strafrecht is het klassieke strafrecht en omvat alle strafbare feiten zoals mishandeling, diefstal, moord, witwassen en mensenhandel. Kortom alle misdrijven en overtredingen die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.

Het bijzondere strafrecht omvat de strafrechtelijke bepalingen die niet zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht maar in aparte, bijzondere wetten. Dit zijn misdrijven en overtredingen die strafbaar zijn gesteld in de Opiumwet en de Wet Wapens en Munitie, maar ook economische delicten, fiscaal strafrecht, milieudelicten en militair strafrecht.

Ons kantoor verleent deskundige rechtsbijstand in al deze facetten van het strafrecht.

Commuun Strafrecht

In onze commune praktijk komen de volgende zaken regelmatig voorbij:

 • Moord- en doodslag;
 • Diefstal;
 • Openlijke geweldpleging;
 • Mishandeling;
 • Zedenzaken;
 • Ontvoering;
 • Mensenhandel;
 • Ontneming;
 • Valsheid in geschrifte;
 • Oplichting;

 

bijzonder Strafrecht

In onze strafpraktijk komen daarnaast de volgende zaken regelmatig voorbij:

 • Verkeerszaken (Wegenverkeerswet);
 • Drugszaken (Opiumwet);
 • Wapenbezit, wapenhandel (Wet wapens munitie)