A&P Advocaten

VOG | DNA

shutterstock_177995696.jpg

VOG | DNA

Een strafrechtelijke veroordeling kan meerdere gevolgen hebben, zoals problemen met het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een verplichting tot afgifte van DNA en opname van DNA in een database. Tegen deze beslissingen staat bezwaar en beroep open.

VOG

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het bekleden van een functie waarvoor de VOG-verklaring is aangevraagd. Om een VOG kan in verschillende situaties worden gevraagd, bijvoorbeeld bij een nieuwe baan. Aarts & Poortinga Advocaten kan u adviseren voorafgaand aan een VOG-aanvraag, bij het indienen van zienswijzen, maar ook bij een bezwaar- of beroepsprocedure in geval van een afwijzing van uw aanvraag.

DNA

Op basis van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden kan het voorkomen dat u na een veroordeling door het Openbaar Ministerie wordt opgeroepen om uw DNA af te staan. In dat geval zal er celmateriaal worden afgenomen met het doel dit op te slaan in de landelijke DNA-databank voor strafzaken. Wanneer dit eenmaal is gebeurd, is dit niet meer terug te draaien. Tegen de afname van het celmateriaal kunt u geen bezwaar indienen. Tegen de opname van het DNA-materiaal in de DNA-databank echter wel. Een bezwaarprocedure staat open binnen 14 dagen vanaf het moment van DNA-afname. Ontvangt u een oproep thuis, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij kunnen u dan in een dergelijke procedure bijstaan en een bezwaarprocedure voor u starten.