A&P Advocaten

Jeugdrecht

shutterstock_577235743-2.jpg

jeugdrecht

Het jeugdstrafrecht is van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet worden vervolgd voor een strafbaar feit. Deze kinderen kunnen wel worden aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor en worden doorverwezen naar Halt Jongeren ouder dan 12 jaar kunnen wel worden vervolgd. Jeugdige verdachten hebben andere rechten dan volwassenen en hebben bijvoorbeeld recht op bijstand van een ouder tijdens het verhoor bij de politie. Ook geldt er verplichte aanwezigheid van de ouders bij de zitting.

Aarts & Poortinga Advocaten verleent gespecialiseerde rechtsbijstand aan minderjarige verdachten. Wij begrijpen maar al te goed dat een strafrechtelijke procedure van een minderjarige niet alleen voor de minderjarige zelf, maar ook voor de ouders, met veel emotie gepaard gaat. Wij hebben dan ook oog voor al deze belangen en adviseren en begeleiden zowel kind als ouders in deze procedure.
 

Ondertoezichtstelling | Uithuisplaatsing

Het civiele jeugdrecht is van toepassing op minderjarigen tot 18 jaar die op het verzoek van hulpverlenende instanties vanwege ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen onder toezicht worden gesteld (OTS) of uit huis geplaatst (UHP) worden. De Raad voor de Kinderbescherming is de instantie die de rechter kan verzoeken om een OTS of UHP uit te spreken. Indien de rechter besluit om een kind onder toezicht te stellen, dan wordt een gezinsvoogd benoemd, die belangrijke beslissingen over de opvoeding van het kind zal nemen. Indien de rechter besluit om een kind uit huis te plaatsen, dan zal het kind worden opgenomen in een pleeggezin.

Tegen een verzoek tot ondertoezichtstelling of uit huis plaatsing kan een verweerschrift worden ingediend bij de rechtbank. Aarts & Poortinga kan dit voor u opstellen en u in deze procedure bijstaan. Indien de gezinsvoogd u een schriftelijke aanwijzing geeft, die u dient op te volgen maar waar u het niet mee eens bent, dan kunt u binnen twee weken een verzoek indienen bij de rechtbank om deze schriftelijke aanwijzing te laten vervallen. Wij kunnen u hierbij helpen.